Promocja

W ramach promocji projektu p.n. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” podjęto następujące działania:

 1. tablice informacyjne w ilości 3 sztuk zamontowane zostały w:

 • Długopolu Dolnym

 • ulicy Zamenhofa przy przepompowni ścieków

 • ulicy Kłodzkiej – wjazd na oczyszczalnie ścieków

 1. tablica pamiątkowa w ilości 1 sztuki znajduje się na ul. Kłodzkiej na wjeździe do oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej

 2. tabliczki informacyjne metalowe w ilości 5 sztuk o wymiarach 20 cm ( szer.) x 15 cm (dł.), zostały zamontowane na:

 • przepompowni ścieków Długopole Dolne

 • przepompowni ścieków przy skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Broniewskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

 • stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej

 • obiekcie pompowni ścieków w której zamontowane są pompy ściekowe mieszczące się na oczyszczalni ścieków przy ul. Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej

 1. naklejki informacyjne w ilości 50 sztuk o wymiarach 7cm x 5 cm

 2. zakupiono materiały promocyjne: balony reklamowe ( 500 sztuk ) i zestawy „ołówek +długopis” w ilości (500 sztuk)

 3. ulotki informacyjne w dwóch wersjach : dla dorosłych w formacie A4 ( nakład 2000 sztuk ) i dla najmłodszych w formacie A5 ( 1000 sztuk )

 4. 2 artykuły prasowe o objętości do 1700 znaków. Jeden z artykułów został zamieszczony w gazecie lokalnej Euroregio Glacensis w miesiącu grudniu 2014 roku. Drugi artykuł zostanie zamieszczony w lokalnej gazecie do 31 grudnia 2015 roku. Ponadto firma EKSA, która realizuje promocje projektu przesyła comiesięczna notkę prasową do lokalnych gazet ( Euroregio Glacensis )

 5. Spotkania z mieszkańcami odbyły się w miesiącu czerwcu/lipcu, kolejne planowane są w miesiącu grudniu 2015 roku.

 6. Zakładka w ramach posiadanej strony internetowej

ULOTKA