Kontrakt 3

KONTRAKT nr 3:
DOPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W STACJĘ ZLEWCZĄ
DO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM
ORAZ WYMIANA POMP W GŁÓWNEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

10.11.2014 – Montaż tablicy informacyjnej.

Tab.1 wjazd do Bystrzycy Kł. przy Oczyszczalni ścieków

CZĘŚĆ 1 – DOPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W STACJĘ ZLEWCZĄ DO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM.

18-22.05.2015 – Montaż stacji zlewczej na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Stacja zlewcza Stacja zlewcza - wnętrze

28.05.2015 – Firma realizująca kontrakt nr 3 część 1 informuje o zakończeniu prac.

05.06.2015 – Odbiór końcowy prac.

CZĘŚĆ 2 – WYMIANA POMP W GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.

22.05.2015 – Montaż 3 pomp ściekowych w przepompowni ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Montaż pomp ściekowych cd Montaż pomp ściekowych

22.05.2015 – Firma realizująca kontrakt nr 3 część 2 informuje o zakończeniu prac.

05.06.2015 – Odbiór końcowy prac.