Strona główna

www.pois.gov.pl

Zakres rzeczowy Projektu:

 

Na zakres rzeczowy Projektu pn.: „ Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka składają się następujące Zadania:

  • Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długopole Dolne.
  • Zadanie nr 2:
    • część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa i przyległych ( osiedle Asnyka) oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ulica Senatorska-Plac Szpitalny w Bystrzycy Kłodzkiej.
    • część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej.
    • część 3 – Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej dla Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej.
  • Zadanie nr 3: Doposażenie oczyszczalni ścieków w stację zlewczą do ścieków dowożonych oraz wymiana pomp ściekowych w głównej przepompowni ścieków.

 

 

Wszystkie Zadania zlokalizowane są w obrębie Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka.

 

W oparciu o zadania opisane powyżej, zawarto 3 KONTRAKTY:

k1
k2
k3

Kontrakt 1
Kontrakt 2
Kontrakt 3

 

Całkowite koszty projektu:

Wartość projektu: 12 429 157,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 610 846, 56 PLN.

.

OSTATECZNE KOSZTY PROJEKTU

PO PRZEPROWADZENIU PROCEDURY PRZETARGOWEJ:

 

Wartość projektu: 6 607 319,87 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 895 237, 41 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


INFORMACJA O DOFINANSOWANIU