Kontrakt 1

KONTRAKT nr 1:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ROZDZIELCZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE DOLNE

10.11.2014 – Montaż tablicy informacyjnej.

Tab.3  wyjazd z Bystrzycy do  Długopola Dolnego_112.11.2014 – Rozpoczęcie prac w miejscowości Długopole Dolne.

25.02.2015 – Wykonano 902 mb kanalizacji sanitarnej.

18.03.2015 – Wykonano łącznie 1211 mb kanalizacji sanitarnej.

Długopole Dolne odcinek S4-S2622.04.2015 – Wykonano łącznie 1561 mb kanalizacji sanitarnej.

20.05.2015 – Wykonano łącznie 2243 mb kanalizacji sanitarnej.

Długopole Dolne - przyłącze do budynku nr 58 Długopole Dolne - odcinek S19-S20 cd17.06.2015 – Wykonano łącznie 3242 mb kanalizacji sanitarnej.

Długopole Dolne - montaż studzienki SK124 (tartak)09.07.2015 – Wykonano łącznie 3968,7 mb kanalizacji sanitarnej.

15.07.2015 – Firma wykonująca realizację kontraktu nr 1 zgłasza gotowość do odbioru końcowego.

Długopole Dolne - przepompownia cd27.07.2015 – Końcowy odbiór robót.